Skip to main content
Giedo Lankhorst

Presentatie GROVER advies voor OG

Op15 mei gaf ik een presentatie over Grover advies. De presentatie ging daarbij vooral op het waarom, hoe en wat we doen.

Herpositionering is noodzakelijk

Stilstaan en vasthouden aan verworvenheden heeft steeds minder zin en kan zelfs gevaarlijk zijn. De veranderingen die op ons afkomen gaan steeds sneller. De situatie dwingt tot herbezinning en herpositionering van uw toegevoegde waarde en uw businessmodel. De wereld verandert, de markt verandert, maar verandert uw organisatie ook?

Grover Advies helpt in te spelen op de markt

De basis voor een sterke organisatie is het anticiperen op dynamiek en het flexibel mee bewegen met de tijd. Van u, als ondernemer, wordt hierin verwacht dat u aandacht heeft voor de wereld van morgen; sommige trends zijn redelijk goed in te schatten. Andere trends zijn moeilijker te voorspellen, zoals technologische ontwikkelingen. Grover Advies helpt professionele dienstverleners in te spelen op de markt. Wij werken aan businessdevelopment door te zoeken naar nieuwe wegen, producten, markten, klanten, combinaties en partners. We bedenken, testen en implementeren voor u innovatieve producten en businessmodellen.

Hieronder de presentatie

Als de presentatie niet zichtbaar is klik hier op de link

Op zoek naar een manier om jouw businessmodel opnieuw te positioneren?

Ben je benieuwd welke veranderingen in jouw business op je af komen? Of ben je op zoek naar een verandering in je businessmodel? Of heb je intresse in de ConsulTool Neem dan eens contact op met Grover advies.

Grover advies

Is er een noodzaak voor een nieuw businessmodel?

Grover adviesVeel bedrijven hebben te maken met krimpende omzetten, dalende rendementen en rode cijfers, zowel bij de zzp’er als de gerenommeerde namen. Bedrijven in veel sectoren ondervinden dat hun huidige business model niet meer werkt als gevolg van veranderingen in hun omgeving. Maar het is niet allemaal slecht nieuws, ook in deze tijd zijn er nog steeds bedrijven die het goed doen en een groei laten zien. Over het algemeen zit het verschil in de keuzes die gemaakt worden, en hoe deze keuzes vertaald worden in het businessmodel van de organisatie.

Business model innovatie wordt vaak genoemd als oplossing het is hip en krijgt de afgelopen jaren veel aandacht. Maar wat is het nu eigenlijk en nog belangrijker is eigenlijk wat kan ik er mee. Veel bedrijven worstelen met de manier hoe de organisatie nu en in de toekomst waarde kan creëren. Hoe zal de organisatie in de toekomst waarde creëren, leveren en vasthouden? Hoe moet de organisatie zich organiseren om zich hand te haven in een veranderlijke markt? Vragen op gebied van innovatie, processen, interne organisatie, marketing en strategisch management.

Op 15 mei zal Grover advies een klein stukje laten zien hoe organisaties antwoord op deze vragen kunnen krijgen.  Wat veranderd er in u propositie en welke activiteiten zult u moeten gaan ontplooien.